Ajuntament de Llagostera > Pla de Govern 2023-2027

Assoliment total %

100%

Àmbit nacional

36%

Seguretat ciutadana i organització interna

30%

Urbanitzacions

22%

Medi ambient, entorn rural i benestar animal

21%

Cultura i festes

21%

Drets socials, gent gran i igualtat

20%

Educació i juventut

20%

Promoció económica i participació

17%

Esports i salut

13%

Via pública

3%

Urbanisme i habitatge

Assoliment per àmbit %

100%

Àmbit nacional

36%

Seguretat ciutadana i organització interna

30%

Urbanitzacions

22%

Medi ambient, entorn rural i benestar animal

21%

Cultura i festes

21%

Drets socials, gent gran i igualtat

20%

Educació i juventut

20%

Promoció económica i participació

17%

Esports i salut

13%

Via pública

3%

Urbanisme i habitatge
0%

Els grups signants es comprometen a respectar els posicionaments nacionals de cada formació, sense que això tingui efecte en el compliment dels objectius recollits en aquest pacte de govern.

Assoliment per àmbit %

100%

Àmbit nacional

36%

Seguretat ciutadana i organització interna

30%

Urbanitzacions

22%

Medi ambient, entorn rural i benestar animal

21%

Cultura i festes

21%

Drets socials, gent gran i igualtat

20%

Educació i juventut

20%

Promoció económica i participació

17%

Esports i salut

13%

Via pública

3%

Urbanisme i habitatge